Nošení barefoot bot způsobuje růst svalů?

Muskelaufbau durch das Tragen von Barfußschuhen?

Všeobecně se lidé domnívají, že běh nebo trénování naboso nebo v barefoot botách vede ke zvětšení objemu svalů na chodidle a na noze. Existuje však také mnoho odborníků na zdraví, kteří tvrdí, že nošení barefoot bot nemá na velikost svalů absolutně žádný vliv.

Tak jak to tedy je? Podívali jsme se na různé vědecké studie na toto téma, které bychom rádi probrali více do hloubky.

Všechny studie používají synonymum ke slovu barefoot boty, a to minimalistické boty. Níže najdeš odkazy na konkrétní vědecké studie, pokud chceš k tomuto tématu více informací.


Tři studie ukazují nárůst svalové hmoty v důsledku nošení barefoot bot

Ve studii od Millera et al. 2014, bylo studováno 30 běžců, z nichž zhruba polovina přešla v průběhu studie na minimalistické boty, a zbývající polovina i nadále běhala ve svých obvyklých běžeckých botách. Studie prověřovala změnu ve svalové hmotě po třech měsících tréninku. U běžců, kteří používali minimalistické boty došlo k výraznému zvětšení průměru svalů (o 21 % u krátkého ohybače prstů, o 18 % u abduktorového svalu malíčku).

V jiné studii od Johnsona et al. 2016, bylo 44 běžců rozděleno do dvou skupin. Polovina přešla na minimalistickou obuv, jako ve výše uvedené studii, a druhá polovina pokračovala v tréninku ve svých obvyklých běžeckých botách. U skupiny běžců, kteří trénovali v minimalistické obuvi, se projevilo zvětšení průměru svalů v oblasti abduktoru palce nohy, přičemž u ostatních svalů nebyl zaznamenán žádný výrazný nárůst.

V jiné studii od Chen et al. 2016, bylo zkoumáno 47 běžců. Byli vybráni podle následujících kritérií:

  • Věk mezi 20 a 45 lety
  • Používají běžné běžecké boty
  • Běhali alespoň 20 km týdně po dobu posledních 12 měsíců
  • Nikdy dříve netrénovali běh v minimalistických nebo barefoot botách


Těchto 47 běžců bylo náhodně rozděleno do dvou skupin a byl jim předložen 6měsíční tréninkový program. Před a po ukončení tohoto tréninkového období došlo ke změření objemu svalů na chodidlech a nohách pomocí zobrazení magnetické rezonance (MRI).


Experimentální skupina:

Účastníci studie v této skupině měli používat při tréninku minimalistické boty. Nejprve si na boty měli pomalu zvyknout. Stále dokončovali svou týdenní tréninkovou dávku ve svých tradičních běžeckých botách.
Navíc měli běžci do svého tréninku třikrát týdně zařadit cvičení v minimalistických botách. Tato cvičení byla zaměřena na posilování lýtek a zlepšení dynamické rovnováhy.

Kontrolní skupina:

Účastníci studie v této skupině běhali jako obvykle ve svých tradičních botách. Pro porovnání měli provádět stejná posilovací a balanční cvičení jako experimentální skupina.

Výsledky studie:

Bylo prokázáno, že u účastníků z experimentální skupiny došlo po šesti měsících tréninku v minimalistických botách k výraznému nárůstu objemu svalů na nohách i na chodidlech.
U účastníků v kontrolní skupině nebyl zaznamenán žádný rozdíl v objemu svalů před a po ukončení tréninkového programu.


Barefoot boty měly tedy pozitivní vliv na růst svalů

Výsledky vědecké studie ukazují, že nošení minimalistických bot vede k nárůstu objemu svalů. V minimalistických botách jsou tak některé svalové skupiny intenzivněji procvičovány. Zcela jistě bude nutné zpracovat více studií, které by potvrdily výsledky výše zmíněných prací. Tak jako tak, všechny tři studie ukazují, že při používání minimalistických bot dochází k nárůstu svalů.

A protože všechny tři studie ukazují, že došlo k nárůstu svalové hmoty, lze předpokládat, že při nošení barefoot bot budou automaticky procvičovány určité svalové skupiny. A jedna věc je jistá: silné svaly zabraňují zraněním. Proto mohou minimalistické boty zmírnit riziko vzniku úrazu.Zdroje:

Miller a kol. (2014, Journal of Sport and Health Science):

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254614000374

 

Johnson et al 2016, Ortopedie a biomechanika:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26509371/

 

Chen a kol. 2016:

https://www.clinbiomech.com/article/S0268-0033%2816%2930067-5/abstract

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

1 z 3